Hizmetlerimiz

SGK Mevzuatı ve Teşvik Danışmanlığı
 • Sosyal Güvenlik Hukuku Alanında Verilen Sürekli Danışmanlık Hizmeti,
 • Alt İşverenlerin İş ve İşlemlerinin Sosyal Güvenlik Mevzuatına Uygunluğunun Denetimi ve Raporlanması,
 • İdari Para Cezaları ve Prim Farklarına İtiraz Sürecinde Verilen Danışmanlık,
 • İşyeri Kayıt ve Belgelerine İlişkin Tüm Süreçlerde Destek Sağlanması ve Danışmanlık Verilmesi,
 • Müşterilere Ait İşyerlerine Ziyaretler Gerçekleştirilerek Detaylı Destek Sağlanması,
 • Sosyal Güvenlik Mevzuatı Kapsamında Şirketlerin Yararlanabileceği Teşviklerin Tespit Edilmesi,
 • Yararlanılabilecek Olan Teşviklere İlişkin Olarak Gerekli Hazırlıkların Yapılması,
 • Sistemden Yapılacak Taramalar Neticesinde Teşviklerden Yararlanacak Personelin Tespiti ve İlgili Aylar İtibariyle Ek İptal Bildirgelerinin Hazırlanması,
 • Bildirgelere İlişkin Dilekçelerin Hazırlanarak Kuruma Sunulabilir Hale Getirilmesi,
 • İlgili Teşvik Başvurusunun Yapılması ve Sürecin Takibi,
 • Şirketlerin Geçmiş Bildirgelerinin Kontrol Edilmesi,
 • Yargı Aşamasına Taşınan İşlemler İçin Gerekli Tüm Hukuki Desteğin Sağlanması ve Danışmanlık Verilmesi,
 • Bu Kapsamdaki Tüm Davaların Açılış ve Takibi İşlemlerinin Yürütülmesi,
 • Taraf Olunmayan Dava Dosyaları İçin Dışarıdan Hukuki Mütalaa (Uzman Görüşü) Verilmesi,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu ve İdari/Adli Yargı Kapsamında Tüm Süreçlere İlişkin Sair Hizmetlerin Verilmesi,
 • İşveren-Çalışan İlişkisinin Kurulması ve Devamının Sağlanması, Bu Aşamada Hukuki Destek ve Kapsamlı Danışmanlık Hizmeti Verilmesi,
 • İşe Alım Süreçlerinin Hukuki Boyutunun Değerlendirilmesi, İş Sözleşmelerinin Hazırlanması ve Revize Edilmesi,
 • Hazırlanmış Sözleşmelerin Hukuki Denetiminin Gerçekleştirilmesi,
 • Kurulmuş İş İlişkilerine Dair Bilgi ve Belgelerin Denetlenmesi ve Eksikliklerin Giderilmesi Amacıyla Hukuki Destek Sağlanması,
 • İşyeri Özlük Dosyalarının Denetlenerek Mevzuata Uygun Hale Getirilmesi,
 • İşyeri Yönetmeliklerinin Denetlenmesi, Eksikliklerin Giderilmesinin Sağlanması ve Mevzuata Uygun Hale Getirilmesi,
 • İş İlişkilerinin Sona Ermesi Süreçlerinde Fesih İşlemlerinin Yürütülmesi ve Bu Kapsamda Hukuki Danışmanlık Hizmeti Verilmesi,

NAZALI olarak bizi diğerlerinden farklı kılan özelliğimiz, sadece akademik ve teorisyen kökenli kadromuzun bulunması değil, bilfiil uygulamanın içinden gelen uzmanlarımızın da kadromuzda yer almasıdır. Sosyal Güvenlik ve Teşvik Danışmanlığı, uygulamaların takip edilebilirliği ve öngörülebilirliği ile birçok idari para cezasının önlenmesini sağlayacağı gibi, insan kaynakları yönetiminde işçi çıkarmadan da mevcut çalışanlarla kar elde edilmesini sağlayacaktır.