Duyurular

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’nin Verilme Süresi Bazı İller Dışında Ertelendi.

10.02.2020

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, 9 Şubat 2020 tarih ve 31034 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Uygulamaya geçişin yaygınlaştırılması kapsamında;

  • Kırşehir, Amasya, Bartın ve Çankırı illerindeki mükelleflere/işverenlere ek olarak muhtasar prim ve hizmet beyannamesi uygulamasına Bursa, Eskişehir ve Konya illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler için 01.01.2020 tarihinden itibaren başlanacaktır.
  • Amasya, Bartın, Bursa, Çankırı, Eskişehir, Kırşehir ve Konya illeri dışında, başka bir ilde istihdam edilen, ücret ödemeleri veya tahakkuku bu illerde yapılan çalışanların tevkif edilen vergi ve SGK bildirimlerine ilişkin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Amasya, Bartın, Bursa, Çankırı, Eskişehir, Kırşehir ve Konya illerindeki yetkili vergi dairelerine elektronik ortamda gönderilecektir.
  • Amasya, Bartın, Bursa, Çankırı, Eskişehir, Kırşehir ve Konya illerinde istihdam edilmekle birlikte ücret ödemesi veya tahakkuku bu iller dışında bir başka ilde yapılan çalışanların tevkif edilen vergilerine ait muhtasar beyanname, ücret ödemesi veya tahakkukun yapıldığı yer vergi dairesine, bu sigortalılara ait aylık prim ve hizmet belgeleri ise elektronik ortamda e-bildirge üzerinden SGK verilmeye devam edilecektir.

Amasya, Bartın, Bursa, Çankırı, Eskişehir, Kırşehir ve Konya il ve ilçelerdeki mükelleflerin/işverenlerin 2020 Ocak ayına ait muhtasar prim ve hizmet beyannamelerini 26.02.2020 tarihine kadar e-beyanname üzerinden vermeleri gerekmektedir.

Kapsam dışındaki il ve ilçelerde faaliyet gösteren işverenlerle, 281 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen bankalar için ise muhtasar prim ve hizmet beyannamesi uygulaması 01.03.2020 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Kapsam dışındaki il ve ilçelerde faaliyet gösteren işverenler tarafından 2020 Ocak ayına ait muhtasar prim ve hizmet beyannamesini e-beyanname üzerinden yükleyen mükelleflerin/işverenlerin tahakkukları geçerli olup, bu mükelleflerin/işverenlerin onayladıkları tahakkukları için ayrıca bir işlem yapmalarına gerek bulunmamaktadır.

Kapsam dışındaki il ve ilçelerde faaliyet gösteren ancak herhangi bir şekilde muhtasar prim ve hizmet beyannamelerini beyan etmeyen ve onaylamayan mükelleflerin/işverenlerin 2020 Ocak ayına ait SGK bildirimlerini 23.02.2019 tarihine kadar e-bildirge üzerinden SGK’ya bildirmeleri gerekmektedir.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’e buradan ulaşabilirsiniz.