Duyurular

Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesinde İkinci Şifre Başvuruları Başladı!

14.01.2020

 

01.01.2020 itibari ile uygulamaya başlanılacak Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesinin ücret gizliliğini sağlayacak şekilde, ikinci şifre ile beyan edilmesine ilişkin 13.01.2020 tarihli VUK-122/2020-1 sayılı Sirküler yayımlanmıştır.

 

Mevcut kullanıcı kodu, parola ve şifresi olan mükellefler, ücret ödemelerine ilişkin vergi kesintileri haricinde ilgili dönem içinde yaptıkları ödemeler veya tahakkuk ettirdikleri kârlar ve iratlar ile buna ilişkin tevkif ettikleri vergileri 1003A Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile beyan etmeye devam edeceklerdir.

 

5510 sayılı Kanuna göre sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini bildirmekle yükümlü olanların, sadece hizmet erbabına ödenen ücretlerden yapılan vergi kesintilerini matrahlarıyla birlikte ve sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ve prim ödeme gün  sayılarını 1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile mevcut e-beyanname şifresinden ayrı olarak kullanıcı kodu, parola ve şifre alınması suretiyle elektronik ortamda gönderebileceklerdir.

 

1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Elektronik Ortamda Gönderilebilmesi İçin Kullanıcı Kodu, Parola ve Şifre Verilmesi İşlemleri:

 

Beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderme şartlarını taşıyan mükellefler, ekte yer alan “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Elektronik Ortamda Gönderilmesine İlişkin Talep Formu (Ücret ile sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ile prim ödeme gün sayılarının bildirilmesine yönelik)”nu (Ek-1) doldurarak bağlı oldukları vergi dairesine müracaat etmeleri halinde 1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini elektronik ortamda gönderebilmeleri için kendilerine ayrı bir kullanıcı kodu, parola ve şifre verilecektir.

 

Diğer taraftan, 1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini elektronik ortamda gönderebilmek için ayrı bir kullanıcı kodu, parola ve şifre alan mükelleflerden merkez işyeri haricinde şubesi/şubeleri bulunanlara, şubelerine ait 1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini elektronik ortamda göndermek üzere ayrı bir kullanıcı kodu, parola ve şifre talep etmeleri halinde şube/şubeler için ayrı bir kullanıcı kodu, parola ve şifre verilecektir.

Şifre ile ilgili yetkiler aşağıdaki şekilde olacaktır.

 

 

Genel E-Beyanname Gönderme Şifresi (1003A)

Ücrete İlişkin Alınan Şifre (1003B)

Gönderilebilecek Beyannameler

Ücrete İlişkin MPBH(1003B) dışında kalan Gelir, Kurum, KDV, Damga vb. tüm beyannameler

Yalnızca ücrete ilişkin MPHB(1003B)

Kullanıcı Kodu Sayısı

Yalnızca tek kullanıcı alınabilir.

Mükellefiyetli şubelerin her biri için ayrı bir kullanıcı alınabilir.

Görüntüleme Yetkisi

Sigortalılara ilişkin prim ve hizmet bölümü hariç olmak üzere ücrete ilişkin MPHB(1003B) ve diğer tüm beyannameleri görüntüleyebilir.

Yalnızca ücrete ilişkin MPHB(1003B) görüntüleyebilir.

 

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Elektronik Ortamda Gönderilmesine İlişkin Talep Formu

EK1 https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/sirkuler/vuk/VUK122sirku_ek1.pdf

 

İlgili sirkülere ulaşabilirsiniz. https://www.gib.gov.tr/elektronik-ortamda-mevcut-e-beyanname-sifresinden-ayri-olarak-kullanici-kodu-parola-ve-sifre